unsal-marka-ve-patent
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.

Patent ve Faydalı Model Sınıflandırma


IPC,  Uluslararası Patent Sınıflandırması tüm teknoloji alanını 8 bölüme ayırır.

BÖLÜM A İnsan İhtiyaçları
BÖLÜM B İşlemlerin Uygulanması; Taşıma
BÖLÜM C Kimya; Metalürji
BÖLÜM D Tekstil; Kağıt
BÖLÜM E Sabit Yapılar (İnşaat)
BÖLÜM F Makine Mühendisliği; Aydınlatma; Isıtma; Silahlar; Tahrip malzemeleri
BÖLÜM G Fizik
BÖLÜM H Elektrik

Her bir bölüm sınıflara ayrılmıştır. Sınıfların sembolleri bölüm sembolünü takip eden 2 basamaklı bir sayı içerir, örneğin: A61.

Her sınıf da bir veya daha fazla alt sınıf içerir. Alt sınıfların sembolleri sınıf sembolünü takip eden bir büyük harf içerir, örneğin: A61B

Her bir alt sınıf ise kendi içinde gruplara ayrılır. Gruplarda ana gruplar ve alt gruplardan oluşur. Ana grup sembolleri alt sınıf sembolünü takip eden ve konu alanını tanımlayan 1 den 3’e kadar basamaklı bir sayı, / , ve 00 sayısını içerir, örneğin: A61B 1/00.

Ana grubun altında ise ana grubun amacı içinde araştırma amacına yararlı olacağı düşünülen konunun alanını tanımlayan alt gruplar bulunmaktadır. Her bir alt grup sembolü ana sınıf sembolünü takip eden ve ana grubun 1 den 3 ‘e kadar basamaklı sayısı, / , ve 00 ‘dan farklı olarak en az 2 basamaklı bir sayı içerir, örneğin: A61B 1/02.

IPC’nin WIPO Web Sitesi Sunumu

IPC’nin WIPO web sitesi sunumunda, International Patent Classification (IPC) index sayfası, teknoloji alanlarına göre A’dan H’ye kadar büyük harflerle belirlenmiş 8 bölüm listesi içerir. İlgili bölüm seçildikten sonra, bölümün ayrıldığı tüm sınıflara ulaşılır. Daha sonra ilgili sınıf seçilir ve buradan alt sınıflara ulaşılır. İlgili alt sınıf seçildikten sonra ise, kullanıcı araştırılacak konuyu kapsayan gruba ulaşabilir. Araştırma süresince tüm başlıkların ve açıklayıcı notların okunması, alt sınıfların, ana grupların ve alt grup başlıklarının yorumlanmasını etkilediği için özellikle önemlidir.

Ayrıca ilk kullanıcılar açısından WIPO’nun web sitesindeki Catchword Indexin kullanımı daha pratik olabilir. Alfabetik sıraya göre hazırlanmış olan bu index yoluyla araştırılacak konu ile ilgili anahtar kelimeler kullanılarak ilgili IPC sınıflarına, alt sınıflarına, grup ve alt gruplara ulaşılabilir.

Linkler :

Strasburg Anlaşması http://www.wipo.int/treaties/classification/strasbourg/index.html
WIPO Web Sitesi http://www.wipo.int/classifications/fulltext/new_ipc/index.htm
 

ULUSLARARASI PATENT SINIFLANDIRMASI (IPC)New Page 1

Bir patent başvurusunu yenilik ve buluş basamağı kriterlerine göre değerlendirmek ve yayınlanmış patent dokümanlarına ulaşmak amacıyla, patent ofisleri, potansiyel buluş sahipleri, araştırma ve geliştirme birimleri, teknolojinin gelişimi veya uygulanmasıyla ilgili birimler ve diğer kullanıcılar açısından ortak bir patent sınıflandırma sistemi kullanımı gerekmektedir. Farklı ulusal patent sınıflandırma sistemlerinin kullanımıyla oluşabilecek karışıklığı engellemek için patent dokümanlarının tek ve aynı şekilde sınıflandırılması amacıyla Uluslararası Patent Sınıflandırması (International Patent Classification-IPC) sistemi oluşturulmuştur.

Bu sistem sayesinde;

  • Teknik ve yasal bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmak için, patent dokümanlarının düzgün bir şekilde düzenlenmesi,
  • Tüm kullanıcılara patent bilgilerinin teknik alanlara göre sınıflandırılmış bir şekilde sunulması,
  • Teknolojinin belli bir alanında tekniğin bilinen durumunun araştırılması ve
  • Çeşitli alanlardaki teknolojik gelişmenin değerlendirmesini yapabilmek için sınai mülkiyet istatistiklerinin hazırlanması

mümkün olmaktadır.

Uluslararası Patent Sınıflandırması (IPC), Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu (WIPO) tarafından yönetilen çok taraflı uluslararası bir anlaşma temeline dayanmaktadır. Uluslararası Patent Sınıflandırmasına ilişkin Strasburg Anlaşması 1971 yılında sonuçlanmış ve 1979 yılında son halini almıştır. Bu anlaşma Sınai Mülkiyetin Korunmasıyla ilgili Paris Sözleşmesine üye ülkelerin katılımına açıktır. 15/10/2003 tarihi itibariyle 54 ülke Strasburg Anlaşmasına üyedir. Bununla birlikte 90 dan fazla ülke, bölgesel ofisler ve WIPO’nun Uluslararası Bürosu IPC’yi etkin olarak kullanmaktadır.

Türkiye 12.7.1995 tarih ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Anlaşmaya katılmış ve anlaşma 1 Ekim 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

IPC sınıflandırma sistemini geliştirmek amacıyla, Strasburg Anlaşması kapsamında kurulmuş olan IPC Uzmanlar Komitesi tarafından teknik gelişmeler sürekli takip edilmekte ve sistem sürekli olarak revize edilerek yeni baskısı periyodik olarak her 5 yılda bir yayınlanmaktadır. Sınıflandırmanın ilk basımı 1 Eylül 1968’den 30 Haziran 1974 yılına kadar, ikinci basımı 1 Temmuz 1974’den 31 Aralık 1979 yılına kadar, üçüncü basımı 1 Ocak 1980’den 31 Aralık 1984’e kadar, dördüncü basımı 1 Ocak 1985’den 31 Aralık 1989’a kadar, beşinci basımı 1 Ocak 1990’dan 31 Aralık 1994’e kadar, altıncı basımı 1 Ocak 1995 den 31 Aralık 1999’ a kadar ve son basımı olan yedinci basımı ise 1 Ocak 2000'den 31 Aralık 2005’e kadar ve son basımı olan sekizinci basımı ise 1 Ocak 2006'dan itibaren günümüze kadar geçerlidir.

Bu anlaşma ile belirlenen ortak sınıflandırma sistemi tüm patent ve faydalı model dokümanlarına uygulanır. 01/01/2006 tarihinde yürürlüğe giren ve halen geçerli olan IPC’nin 8.baskısına http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/ internet adresinden ulaşılabilir.

IPC hiyerarşik bir sistem olup bölümler, sınıflar, alt sınıflar ve gruplardan (ana grup ve alt grup) oluşur. IPC’nin halen kullanılmakta olan 8. baskısı A dan H ye kadar büyük harflerden biriyle belirlenmiş 8 bölüm altında yaklaşık 70.000 grup içerir.